วิธีการชำระเงิน

-ชำระผ่านบัตรเครดิตด้วยระบบ Paypal

1. เลือกคอร์สที่ต้องการเรียน Enroll ในหน้าคอร์ที่ต้องการ

2.จะลิ้งมาที่หน้า  check out กรอกรายละเอียดให้ครบ เลือกชำระผ่าน Paypal&Credit card
และเลือกช่อง I have read and agree to the terms & Conditions แล้วเลือก BUY NOW

 

 

3.จะส่งลิ้งค์ เข้าสู่ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ในระบบ Paypal เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต

 

4.กรอกรายละเอียดในข่องให้ครบถ้วน เลือกติ้กช่องล่างสุด No, I don’t want an account now (เพื่อจะไม่ต้องสมัคร Paypal account)
แล้วเลือก continue ระบบจะทำการตัดเงิน แล้วลิ้งกลับมาที่หน้าเพจเพื่อเข้าสู่คอร์สเรียนได้ทันที

 

 

5.ระบบลิ้งมาที่หน้าคอร์ส กด Confirm Payment  จะลิ้งค์เข้าหน้าคอร์สเพื่อเริ่มเรียนได้ทันที

 

-ชำระผ่านบัญชี Paypal

1. เลือกคอร์สที่ต้องการเรียน Enroll ในหน้าคอร์ที่ต้องการ

2.จะลิ้งมาที่หน้า  check out กรอกรายละเอียดให้ครบ เลือกชำระผ่าน Paypal&Credit card
และเลือกช่อง I have read and agree to the terms & Conditions แล้วเลือก BUY NOW

 

 

 

 

 

 

 

 

3.จะส่งลิ้งค์ เข้าสู่ระบบชำระเงินผ่านบัญชี Paypal กรอก User และ passwords

4.หลังจากนั้นจะส่งลิ้งเพื่อ ชำระเงินจากบัญชี Paypal ตรวจสอบยอด แล้วกด Continue

 

5.ระบบลิ้งมาที่หน้าคอร์ส กด Confirm Payment  จะลิ้งค์เข้าหน้าคอร์สเพื่อเริ่มเรียนได้ทันที

 

 

-ชำระด้วยการโอนเงิน

1. เลือกคอร์สที่ต้องการเรียน Enroll ในหน้าคอร์ที่ต้องการ

2.จะลิ้งมาที่หน้า  check out กรอกรายละเอียดให้ครบ เลือกชำระด้วยการโอนเงิน
และเลือกช่อง I have read and agree to the terms & Conditions แล้วเลือก BUY NOW

3.ระบบจะส่งลิ้งมาที่หน้า Account พร้อมรายละเอียดบัญชีเพื่อชำระเงิน

4.หลังจากชำระเงินแล้วให้ส่งรายละเอียดการชำระเงิน  ชือผู้ชำระเงิน  / Order no.  ( ตรงPending Payment)
พร้อมสำเนาสลิป    และเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

มาที่ Email: Info@group10online.com  หลังจากตรวจสอบจะทำการเปิดคอร์สให้ภายใน 24 ชม.