วิธีการสมัคร ซื้อคอร์ส และใช้ Coupon

1.สมัครสมาชิกได้ จาก MY COURSE|LOGIN   ในหน้าแรก หรือจากด้านบนของหน้า   Checkout สำหรับชำระเงินเลยก็ได้

 

 

2.  เลือกไปยังหน้าคอร์สที่สนใจ ให้ดูรายละเอียดให้ เข้าใจ ถ้าสนใจ จะซื้อคอร์สเลือก enroll  ด้านล่างของรายละเอียดคอร์ส

 

 

3. จะลิงค์ไปยังหน้า Checkout ถ้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกให้สมัครในหน้านี้ ถ้าสมัครแล้วให้กรอกรายละเอียดในช่องให้ครบถ้วน
(สำหรับประเทศไทย ช่อง stateให้เว้นว่างไว้)

ตรวจสอบช่อง Order Summery ว่าถูกต้อง   ถ้ามีคูปองให้ใส่ในหลังช่อง Have a coupon?

เลือกระบบชำระเงินตามความต้องการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า วิธีการชำระเงิน