คอร์สออนไลน์เรียนรู้ด้วยตัวเอง สำหรับผู้สนใจในการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม RhinoGold

เนื้อหาการเรียนแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 เน้นเรียนตามวันเป็นเนื้อหา Live course ที่สอนในคลาส นักเรียนสามารถเรียนแต่ละวันและทำแบบฝึกหัดตามวีดีโอ ที่แนบมา ค่อยเรียนรู้และทำแบบฝึกหัดในแต่ละวันจะได้รายละเอียดของการใช้โปรแกรมครบถ้วนเหมือนมาเรียนในคลาส

ส่วนที่ 2 เป็น reference class เน้นให้เข้าใจรายละเอียดคำสั่งแบบเจาะลึกของแต่ละคำสั่งของโปรแกรม RhinoGold คำสั่งมีเยอะมาก ในแต่ละวันของ Live course จะเน้นคำสั่งที่ต้องใช้งานส่วนคำสั่งโดยละเอียดให้มาศึกษาเพิ่มเติมในส่วนนี้

คอร์สวีดีโอ 150 วีดีโอ ระดับ เบื้องต้น-ระดับกลาง  

Course Information

Difficulty: Beginner

Categories:

Course Instructor

sontaya sontaya Author

RhinoGold Course

฿5,000.00
1 year of access

Intro

RhinoGold Course Day1

RhinoGold Course Day2

RhinoGold Course Day3

RhinoGold Course Day4

RhinoGold Course Day5

RhinoGold Course Day6

RhinoGold Course Day7

RhinoGold Course Day8

Reference

RhinoGold Introduction

Drawing

Modelling

Transform

Gems

Jewelry

Artistics

3D Printing

Engraving

Analyze & Dimension

Course Information

Difficulty: Beginner

Categories:

Course Instructor

sontaya sontaya Author

RhinoGold Course

฿5,000.00
1 year of access

Intro

RhinoGold Course Day1

RhinoGold Course Day2

RhinoGold Course Day3

RhinoGold Course Day4

RhinoGold Course Day5

RhinoGold Course Day6

RhinoGold Course Day7

RhinoGold Course Day8

Reference

RhinoGold Introduction

Drawing

Modelling

Transform

Gems

Jewelry

Artistics

3D Printing

Engraving

Analyze & Dimension