นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการที่เว็บไซต์ของเราใช้และป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน


เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านรั่วไหล เราจะใช้ข้อมูลใดๆ ของท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับเราในระหว่างใช้งานเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามนโยบายที่เขียนไว้ในหน้านี้อย่างเคร่งครัด

เราอาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยการแก้ไขข้อความในหน้านี้ ท่านควรกลับมาอ่านข้อความในหน้านี้บ้างเพื่อให้แน่ใจว่าท่านพึงพอใจกับนโยบายของเรา นโยบายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

ข้อมูลที่เราจัดเก็บ

เราอาจจะเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ของท่าน:

  • ชื่อนามสกุล
  • ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์
  • ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของท่าน เช่น รหัสไปรษณีย์ ความชื่นชอบ และสิ่งที่สนใจ
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ/สอบถามลูกค้า และ/หรือ ข้อเสนอ

เราทำอะไรกับข้อมูลที่ได้มา

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อเข้าใจความต้องการ และปรับปรุงสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการดังต่อไปนี้:

  • เพื่อการจัดเก็บ
  • เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของเรา
  • เราอาจส่งอีเมลให้ท่านเป็นครั้งคราว เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อเสนอทางการตลาดต่างๆ สินค้า/บริการใหม่ๆ หรือข้อมูลอื่นใดที่เราเห็นว่าท่านอาจสนใจ โดยส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา
  • เราอาจติดต่อท่านเป็นครั้งคราวทางที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อจุดประสงค์ในการทำการสำรวจความต้องการทางการตลาด นอกจากนั้น เราอาจติดต่อท่านทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย หรือช่องทางอื่นตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้กับเรา
  • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อการปรับการแสดงผลหน้าเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามที่เราคิดว่าเหมาะสมกับความต้องการของท่าน

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราจะใช้ความพยายามสูงสุดในการปกป้องมิให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านรั่วไหล หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคล (หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ที่ไม่พึงประสงค์

การปกป้องข้อมูลดังกล่าวนี้ เราใช้ความพยายามสูงสุดทั้งทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการจัดการ

การใช้คุ้กกี้

คุ้กกี้เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่ระบบของเราได้ร้องขอเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้เก็บไว้ในหน่วยความจำในเครื่องของท่าน ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอนุญาต ไฟล์ข้อมูลจะถูกฝากเก็บไว้ เพื่อจุดประสงค์ในการทำการวิเคราะห์การใช้งาน หรือเพื่อให้เรารู้ว่าท่านเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราแล้ว

คุ้กกี้ยังช่วยให้เราตอบสนองต่อท่านอย่างเป็นปัจเจกบุคล คุ้กกี้จะช่วยให้การทำงานของเว็บไซต์เป็นไปตามความต้องการของท่าน และ/หรือตามที่ควรจะเป็น

เราใช้คุ้กกี้บางประเภทเพื่อการระบุว่าท่านกำลังดูหน้าเว็บใดอยู่ (ในเว็บไซต์ของเราเท่านั้น) นี่จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเราในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงการออกแบบและการทำงานของเว็บไซต์

เราใช้คุ้กกี้บางประเภทเพื่อเรียนรู้ว่าท่านมีความสนใจในสิ่งใดเพื่อแสดงโฆษณาซ้ำเดิมในเว็บไซต์อื่นที่ท่านเยี่ยมชมในอนาคตโดยวิเคราะห์จากรูปแบบการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม  จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือเบอร์โทรศัพท์)

โดยรวม คุ้กกี้จะช่วยให้เราให้บริการท่านได้ดีขึ้น โดยมันช่วยให้เราติดตามการใช้งานของท่าน ขณะเดียวกัน คุ้กกี้ไม่เป็นช่องทางให้เราเข้าถึงข้อมูลอื่นใดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน มีเพียงข้อมูลที่ท่านยินดีที่จะให้เรารู้เท่านั้นที่เราเข้าถึงได้ (โดยการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน)

ท่านสามารถตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ (ในเว็บเบราเซอร์) ว่าจะยอมรับคุ้กกี้หรือไม่ เบราเซอร์โดยส่วนใหญ่ทั่วไปจะยอมรับคุ้กกี้โดยปริยาย แต่ท่านสามารถแก้ไขการตั้งค่าดังกล่าวได้เพื่อไม่ให้ยอมรับคุ้กกี้ถ้าท่านต้องการ แต่การตั้งค่าเช่นนี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้คุณสมบัติของเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากท่านคลิกที่ลิ้งค์นั้นเป็นการออกจากเว็บไซต์ของเราและเพื่อไปยังเว็บไซต์อื่นนั้น ท่านต้องยอมรับว่าเราไม่มีสิทธิควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้น นั่นหมายความว่า เราไม่อาจรับผิดชอบต่อการป้องกันและการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับเว็บไซต์นั้นในชณะที่ท่านเปิดเว็บไซต์นั้นผ่านทางลิ้งค์บนเว็บไซต์ของเรา พึงระลึกว่าเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดังนั้นท่านต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งานและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นนั้นเอง

การควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เราจะไม่จำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นว่าเราได้รับอนุญาตจากท่าน หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น