นาย สนธยา ปั้นสุภา

 

ประสบการณ์งานสอน

-อ.พิเศษ ออกแบบเครื่องประดับและออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา พศ.2542-2547

-วิทยากร ออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พศ.2545-2554

-อ.พิเศษ ออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง พศ. 2555

-อ.พิเศษ ออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ (Advance jwl‏ )ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พศ.2555

-อ.ประจำ โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ Group10 พศ.2555-ปัจจุบัน

Experience With:

-ออกแบบเครื่องประกับ
-ออกแบบด้วย 2d computer drawing –illustrator ,photoshop
-ออกแบบด้วย 3d computer drawing -Rhinoceros ,jewelcad-ควบคุมขั้นตอนการผลิตงานตัวอย่าง-ควบคุมและตรวจสอบการผลิตแม่พิมพ์

Work Experience:

-นักออกแบบเครื่องประดับ และออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์บริษัท บิวตี้เจมส์ เซนเตอร์ พ.ศ.2539-2545

-นักออกแบบเครื่องประดับ บริษัท จีโอดีส ไทยแลนด์ พ.ศ. 2545-2547

-นักออกแบบเครื่องประดับ บริษัท ฮาร์ลิน อินเตอร์เนชั่นแนล พ.ศ. 2547-2548

-ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท Silverworld company Co.,Ltdพ.ศ.2548-2551

Education:

– ปริญญาตรี (นฤมิตศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535-2539
– ปวช. (ศิลปประยุกต์) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชพ.ศ. 2532-2535

Award:

-TopTen Jewel Awards 1998.

-TopTen Jewel Awards 1999.

-TopTen Jewel Awards 2000.

-Final round ,World Gold Council 1999.