ข้อตกลงและเงื่อนไข

คำจำกัดความ

ข้อความหมายถึง เนื้อหาในเว็บไซต์ที่สื่อถึงผู้อ่านไม่ว่าด้วยวิธีใด เช่น แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ข้อความตัวอักษร คำพูด/ภาพในวีดีโอ หรือคลิปเสียง

เราหมายถึง บุคคล หรือ นิติบุคคล ดังต่อไปนี้โรงเรียนสอนนออกแบบเครื่องประดับ Group10

 

สาระสำคัญ

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีไว้เพื่อการศึกษาและ/หรือเพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ท่านควรศึกษาด้วยความระมัดระวัง และศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งอื่นประกอบกัน หากท่านกระทำการใดๆ ในฐานะตัวแทนของธุรกิจหรือนิติบุคคลท่านควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบัญชีของท่านก่อนเสมอ

เราถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมแล้วว่าเราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสำเร็จและ/หรือความล้มเหลวของท่านอันเกิดจากการตัดสินใจกระทำการใดๆ บนพื้นฐานของข้อความ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา

 

นโยบายรับประกันความพึงพอใจ ข้อตกลง และเงื่อนไข

ที่ Group10online.com เรารับประกันความพึงพอใจของท่าน ด้วยการคืนเงินค่าคอร์สเต็มจำนวน เพียงแค่ท่าน แจ้งให้เราทราบภายใน 48 ชั่วโมง นับจากที่เราอนุมัติเปิดระบบให้ท่าน

1. ความพึงพอใจของท่านที่เรารับประกัน

เรามั่นใจว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจในสิ่งต่างๆ เหล่านี้

  • ได้รับการบริการอย่างทันท่วงที ชำระเงินแล้วสามารถเข้าเรียนได้ภายใน 1 วันทำการ
  • ได้รับคอร์สเรียนตรงตามที่สั่งซื้อ
  • สามารถดูวีดีโอได้อย่างไม่ติดขัด  แนะนำให้ดูโดยใช้ระบบ Lan หรือ Wi-Fi

2. วิธีแจ้งขอเงินคืน (ยกเลิกการสั่งซื้อ)

หากเราไม่สามารถทำให้ท่านพึงพอใจตามข้อ 1. ได้ เรายินดีคืนเงินค่าคอร์สเต็มจำนวน โดยท่านส่งอีเมลมาที่ Info@group10online.com  และระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

  • Order #
  • วันเวลา ที่สั่งซื้อคอร์ส
  • แนบหลักฐานในการชำระเงินมาในอีเมล
  • เหตุผลในการขอยกเลิกการสั่งซื้อ/ขอเงินคืน

3. ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในนโยบายการรับประกัน

เราไม่สามารถคืนเงินได้ในกรณีตัวอย่างเช่นนี้

  • เปลี่ยนใจ ไม่อยากเรียนคอร์สนี้แล้ว
  • ฟังแล้วไม่เข้าใจ เนื้อหา advance เกินไป/เรียนไม่เข้าใจ
  • สินค้าในหมวดบริการ (ที่ไม่ใช่ Training Course) ไม่สามารถยกเลิกหรือขอเงินคืนได้